De Limburgse economie

Een sector van groot belang

Voor de Limburgse economie is de agrarische sector er één van groot belang. De toegevoegde waarde gaat verder dan de bijdrage aan het bruto binnenlands product en de werkgelegenheid. In de keten is ze een onmisbare schakel en voor de logistiek de spil in het versnetwerk. Limburg kent daarbij een grote hoeveelheid en diversiteit aan agro-gerelateerde maakindustrie, denk aan de ontwikkeling en productie van landbouwmachines en kassystemen. Niet alleen de omvang van de agrifoodsector bepaalt het belang, vooral ook de hoogstaande kwaliteit, diversiteit in teelten en ketens en de innovatiekracht spelen een grote rol. Naast de primaire, agrarische productie hebben de land- en tuinbouw een bredere rol in de plattelandseconomie. Direct, door producten als recreatie en zorg aan te bieden, maar ook indirect, door de zorg voor een aantrekkelijk landschap dat recreatie en toerisme stimuleert en een aantrekkelijke omgeving die bevorderlijk is voor het vestigingsklimaat van andere bedrijven. Daarmee is de sector de basis voor innovatie en kruisbestuiving en een voedingsbodem die jonge ondernemers bindt aan de regio.