Samen op weg
naar 2030

De LLTB bestaat 125 jaar! Een mooi moment om vooruit te blikken. Dat doen we met dit Kompas. Het beschrijft de vier typen opgaven die de maatschappij stelt aan Limburgse boeren en tuinders en waar zij aan werken. Het gaat om opgaven vanuit 1) de aarde, 2) buren & burgers, 3) consumenten en 4) de Limburgse economie. Onze agrariërs hebben oplossingen in huis voor deze opgaven. Oplossingen die op basis van maatwerk – passend bij de omgeving en de agrariër – ingezet kunnen worden. Maar daarbij lopen onze ondernemers tegen uitdagingen aan. Aangegeven wordt welke dat zijn, maar ook welke perspectieven boeren en tuinders zien om hun oplossingen te realiseren.

Meer over dit Kompas
Onze uitdagingen
Onze perspectieven
Ondersteuning door de LLTB
Heeft u een vraag? Klik hier