Buren & burgers

Een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving

Nieuwe waarden zoals een gezonde leefomgeving, dierenwelzijn en klimaatbescherming zijn in het bewustzijn van een breed publiek terecht gekomen. Landbouw speelt hier een rol in. Daarnaast hebben een veranderende landbouw (meer hightech en digitaal) en een nieuwe kijk op dieren (dieren als onderdeel van de samenleving) en het gegeven dat steeds minder mensen een connectie hebben met land- en tuinbouw invloed op hoe de samenleving de land- en tuinbouw ziet.

De land- en tuinbouw zijn sterk geworteld in het buitengebied en hebben hier belangrijke functies. Zo wordt de veiligheid versterkt door de aanwezigheid van bedrijvigheid op het platteland. De land- en tuinbouw hebben, als stoffeerder en beheerder van het buitengebied, een belangrijke taak en zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap en de grond.

Buren vragen om een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, vaak samengevat als een (be)leefbaar platteland, inclusief voldoende werkgelegenheid, voorzieningen, scholen, winkels en openbaar vervoer. Om dat alles in de benen te houden, is economische activiteit nodig. Maar elke economische activiteit heeft ook invloed op de omgeving. De land- en tuinbouw hebben de verantwoordelijkheid om de negatieve effecten tot een minimum te beperken. De sector werkt aan een gezonde leefomgeving door het voorkomen of zoveel mogelijk terugdringen van de gezondheidsrisico’s van de landbouw voor mensen. De land- en tuinbouw is actief om de uitstoot van  fijnstof, geur, endotoxines en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. En gewerkt wordt aan een aantrekkelijke leefomgeving: een buitengebied met mogelijkheden voor natuur, ontspanning, rust, vrijheid, toerisme, recreatie, welbevinden, maar ook persoonlijke ontwikkeling en verzorging; denk bij dat laatste aan zorg en kinderopvang.