Over dit Kompas

De LLTB bestaat 125 jaar! 125 jaar jong, vitaal en gezond! Een mooi moment om vooruit te blikken. Dat doen we met dit Kompas dat is gebaseerd op input van onze leden en medewerkers.

Kompas 2030 beschrijft aan welke uitdagingen Limburgse boeren en tuinders werken. Uitdagingen die we niet altijd alleen aan kunnen en waarbij we de hulp nodig van onze streekholders, mensen met een hart voor onze streek en met wie onze boeren en tuinders samen de toekomst vormgeven. U dus.

We zien dat de maatschappij en aarde om verduurzaming vragen. Dat buren en burgers een gezond, veilig en aantrekkelijk platteland eisen. Dat consumenten uiteenlopende behoeften hebben. En dat de Limburgse economie niet zonder een robuuste landbouw kan.

Limburgse boeren en tuinders schuwen deze opgaven niet en hebben oplossingen in huis. De LLTB ondersteunt hen hierbij. Ook dat lichten we toe in dit Kompas.

Dit Kompas is bedoeld ter inspiratie en ondersteuning van onze leden. Daarnaast is het een uitnodiging aan onze partners en streekholders. Wij nodigen hen uit om, op basis van dit Kompas, samen met ons te kijken naar de uitdagingen die wij tegenkomen in het licht van wat de aarde, buren & burgers, consumenten én de Limburgse economie van ons vragen. Want het is niet alleen véél wat van onze ondernemers wordt gevraagd, opgaven staan soms ook op gespannen voet met elkaar. Gelukkig zien we ook perspectieven. Ook die delen we graag met u.

Ik zie u graag aan tafel om samen de richting te bepalen voor een toekomstbestendige en maatschappelijk gedragen land- en tuinbouw in Limburg.

Vriendelijke groet,

Léon Faassen, voorzitter LLTB