Aarde

De land- en tuinbouw zijn deel van de oplossing

Volgens de afspraken van het Klimaatakkoord moet Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 flink hebben teruggebracht ten opzichte van 1990 en de ambitie is dat in 2050 de land- en tuinbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Dit tegen het licht van een groeiende wereldbevolking en groeiende welvaart, waarbij de verwachting van de Food and Agriculture Organization (FAO) is dat tot 2050 de vraag naar voedsel met 70 procent zal toenemen. De klimaatproblematiek wordt inmiddels erkend als één van de belangrijkste, mondiale uitdagingen. Voorkomen van grote negatieve effecten lijkt alleen nog mogelijk door mondiaal in te zetten op een stevige beperking van uitstoot van broeikasgasemissies en een transitie naar een meer circulaire en biobased grondstofvoorziening. Het verduurzamen van de landbouw is belangrijk om deze doelen te realiseren. En dat niet alleen. De aarde, de bodem, is het belangrijkste productiemiddel voor grondgebonden landbouw. Het is letterlijk de voedingsbodem voor het veilige, gezonde en betaalbare voedsel dat we produceren voor ons allemaal. Onze bevolking voeden komt met verantwoordelijkheden, voor biodiversiteit, het klimaat en de waterbeschikbaarheid. Voor zover de agrarische sector hier een rol in kan spelen, moet en wil de agrarische sector hieraan werken. De land- en tuinbouw vormen een belangrijk deel van de oplossing.