Onze uitdagingen

De agrarische sector kenmerkt zich door flexibiliteit; het vermogen in te spelen op veranderende opgaven en wensen. Bij het werken aan verduurzaming loopt de agrarische ondernemer tegen grotere uitdagingen dan in het verleden. De omgeving – de aarde, buren & burgers, consumenten en de overheid – stelt niet alleen steeds hogere eisen aan product en productiewijze, ook veranderen  wensen snel. Daardoor is het voor de agrarische ondernemer moeilijk om een langjarige strategie te ontwikkelen en te investeren in verduurzaming. Het is belangrijk dat de “opdracht van de omgeving” aan de ondernemers duidelijk en consistent is. Overheden kunnen hieraan bijdragen door duidelijke doelen te stellen die niet voortdurend wijzigen én door de realisatie van deze doelen te ondersteunen.

Twee typen uitdagingen
De agrarische sector ziet zich gesteld voor veel uitdagingen bij het voldoen aan de maatschappelijke opgaven. Zo zijn wensen lang niet altijd eenduidig en soms strijdig met elkaar. Kort samengevat loopt de agrarische sector aan tegen twee typen uitdagingen:

  1. De aarde, buren & burgers en consumenten hebben wensen, maar zijn niet bereid de kosten daarvoor, volledig of grotendeels, te betalen. De agrarische ondernemer wordt zo geconfronteerd met een hogere kostprijs of verlies van opbrengsten, maar krijgt die niet vergoed. Ofwel: het realiseren van opgaven wordt financieel niet of onvoldoende gewaardeerd.
    Lees meer
     
  2. Wensen liggen niet in elkaars verlengde of zijn soms zelfs tegenstrijdig. De burger wil bijvoorbeeld dat dieren meer ruimte krijgen en buiten kunnen lopen, terwijl dezelfde burger als buurman bang is voor hinder doordat dieren buiten lopen. 
    Lees meer