Een veilig en gezond werkklimaat voor de werknemer

Opgave

Een werknemer moet zich veilig voelen in zijn werkomgeving. Zowel qua arbeid als in contacten moet er geen sprake zijn van dwang of (een gevoel van) intimidatie. Er moeten voldoende voorzieningen zijn om dit te ondersteunen.

Oplossingen

Limburgse boeren en tuinders hebben de volgende oplossing in huis voor deze opgave:

Goede opleidingen op alle niveaus, inclusief doorlopende leerlijnen en een leven lang ontwikkelen

De land- en tuinbouw dragen via diverse projecten en samenwerkingsverbanden bij aan goede opleidingen op alle niveaus (MBO, HBO, WO), bieden stageplaatsen aan en hechten belang aan doorlopende leerlijnen en mogelijkheden tot een leven lang ontwikkelen, waarbij ook zijinstromers aan kunnen sluiten.

Waardering, goede arbeidsvoorwaarden en, in het geval van seizoenarbeiders, goede huisvesting

Werknemers zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling van de agrarische sector. Zowel nationale als internationale (seizoens)medewerkers dienen gekoesterd én goed gefaciliteerd te worden. Dat betekent waardering, goede arbeidsvoorwaarden en, in het geval van seizoenarbeiders, goede huisvesting.

Perspectieven

De aarde, buren & burgers, consumenten en de Limburgse economie geven de land- en tuinbouw opgaven mee voor  de toekomst. Deze opgaven staan soms op gespannen voet met elkaar. Hierdoor staan onze boeren en tuinders voor grote uitdagingen. Maar ze zien ook perspectieven! Voor en veilig en gezond werkklimaat voor de werknemer is dit de volgende:

  • Investeer in kennis, onderwijs en onderzoek: Faciliteer de samenwerking tussen studenten, onderzoekers en ondernemers en investeer in goed onderwijs op alle niveaus, doorlopende leerlijnen en een leven lang ontwikkelen. Want zo wordt talent gebonden en geboeid. Investeer ook in een kennisinfrastructuur die innovaties mogelijk maakt.
  • Ontwikkelruimte: Creëer ruimte voor ondernemers die experimenteren en die ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de wensen van markt en omgeving.

Bovenstaande randvoorwaarde stelt onze sector in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan een veilig en gezond werkklimaat en daarmee aan de Limburgse economieopgaven.